Είσοδος [Απώλεια Κωδικού] 
Διεύθυνση Email:
Κωδικός:
Απομνημόνευση:
 
Αρχική Σελίδα
Επιλογή Γλώσσας:


Το έργο "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών" - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Γ΄ ΚΠΣ, συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Copyright © ΕΚΤ 1985 - 2008 All rights reserved